Lisa Peters wint Kapelaan Walters Trofee en zorgt voor nieuw elan bij St.Caecilia!

Feest bij stralende muziekvereniging: Huldiging 6 jubilarissen en succesvol debuut jeugdgroep

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van St.Caecilia Doornenburg werd Lisa Peters uitgeroepen tot winnares van de 14e Kapelaan Walters Trofee. “Haar enorme muzikaal talent, gepassioneerde concertpresentatie, inzet voor saamhorigheid, sfeer  en eenheid binnen de vereniging maakt haar tot een voorbeeld voor velen”, aldus de motivatie van de commissie.

De winnares was verrast en ontroerd door deze benoeming. ‘Mede door haar passie en beleving heeft zij ervoor gezorgd dat meer dames een belangrijke rol zijn gaan vervullen binnen de melodische sectie van het slagwerk. Het zal daarom zijn dat er veelal meisjes zich hebben aangemeld en inmiddels muziekles krijgen op melodische instrumenten’.

Kort voor het bekendmaken van deze trofee vond de overdracht van de Tamboermaitre functie plaats. Voorzitter Bert Selman bedankte Ben Balk die deze taak 55 jaar binnen de vereniging heeft vervuld en overhandigde een passend certificaat en een fraai cadeau. Door het Instrumentenfonds werd namens de Doornenburgse bevolking een nieuwe ‘mace’ aangeboden aan Lisa Peters. St.Caecilia kan overigens met vertrouwen de toekomst in. Lisa slaagde tijdens het examen van diploma Tamboermaitre  ‘cum laude’ en zal voor nieuw elan zorgen door de leiding op haar te nemen bij marcherende activiteiten.

De vereniging is overigens toch al actief om fit te worden voor de toekomst. Naast het herintreden van volwassen leden,  wordt hard gewerkt aan de toekomst door diverse wervingsacties. Het eerste resultaat was al te horen door het debuut van een nieuwe lichting jeugdslagwerkers. Een trotse voorzitter introduceerde deze nieuwe jeugdgroep slagwerk en onder leiding van docent Arend Jan van Straten speelden deze talentjes naar een ovationeel applaus in een bomvolle zaal van het Ontmoetingscentrum! Binnenkort vervolgd St.Caecilia overigens met deze ledenwervingsactie.

Door voorzitter Bert Selman werden er 6 leden met partners in het zonnetje gezet vanwege hun langdurige lidmaatschap. De leden Jos Joosten, Gerald Bouwman, Stefan Hendriks en Co Ketelaer (allen 50 jaar lid) ontvingen naast Bennie en Richard Peters (beiden 60 jaar lid) de oorkonde en insigne van de Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie.

Naast deze huldigingen werd er ook nog gemusiceerd door harmonie orkest en slagwerkgroep, zij zorgden met een mooi publiekrepertoire voor sfeervolle muziek.  En,  zoals bij St.Caecilia inmiddels ook traditie is geworden, sloten de slagwerkers het officiële deel af met de ‘Radetsky Mars’.

Er werd nog lang feestelijk getoost op een muzikaal 2024!