Activiteiten

Activiteitenkalender

Kermis, Carnaval, Koninginnedag, Pinksteren, Intocht sinterklaas, avond 4-daagse, 50-jarig bruiloft, etc. etc. Bij veel evenementen die in Doornenburg worden georganiseerd, is de harmonie aanwezig voor de muzikale ondersteuning. De activiteitenkalender geeft een compleet overzicht waar en wanneer de harmonie zorgt voor een muzikale noot.

Oud papier

Eén van de activiteiten waarmee de harmonie inkomsten genereert is de oud papier actie. Iedere derde zaterdag van de maand gaan leden van de vereniging Doornenburg rond en wordt over het oud papier ingezameld. Jaarlijks levert dit een onmisbare bron van inkomsten op welke worden gebruikt voor het bekostigen van de instructie, de aanschaf van nieuwe instrumenten, etc. De ophaallijst van het oud papier geeft precies aan op welke datum het papier wordt ingezameld en welke leden hiervoor zijn ingeroosterd.

Verjaardagsactie

Het Instrumentenfonds is een aan de harmonie gelieerd fonds dat ruim 60 jaar geleden is opgericht. Door middel van de verjaardagsactie probeert het fonds geld binnen te halen dat vervolgens ter beschikking wordt gesteld aan de harmonie voor de aanschaf van instrumenten en uniformen. Iedere inwoner van Doornenburg die ouder is dan 18 jaar krijgt in de week voor zijn verjaardag – mits de datum bekend is – een envelop met een zakje in zijn brievenbus. Dit zakje wordt gevuld met een vrijwillige bijdrage, waarna het wordt opgehaald door een lid van de harmonie. De ophaallijst van de verjaardagactie geeft precies aan welk lid in welke week aan de beurt is voor het ophalen van de zakjes.