Maxima project “Meer Muziek in de klas” van start op basisschool de Doornick in Doornenburg!

Koningin Maxima is erevoorzitter van de stichting Meer muziek in de klas, een stichting die het muziekonderwijs op basisscholen stimuleert. Zij zet zich actief in voor muziekonderwijs.  Muziek maken is namelijk niet alleen leuk om te doen maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het bespelen van een instrument ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Leden van St. Caecilia helpen de leerling op weg naar Meer Muziek in de Klas!

Het project Meer Muziek in de klas  wordt momenteel landelijk uitgerold en is op veel  basisscholen zeer positief ontvangen. Reden voor  Basisschool de Doornick in Doornenburg,  Open Academie en muziekvereniging St. Caecilia Doornenburg om de handen ineen te slaan.  Het resultaat is dat het project Meer Muziek in de klas afgelopen vrijdag, 1 april van start is gegaan op de Doornick.

Op 8 vrijdagen in de maanden april en mei worden 44 leerlingen van groep 6 en 7 de basisbeginselen van het bespelen van een instrument bijgebracht. De Open Academie verzorgt de blaasinstrumenten ( o.a. trompetten, trombones, baritons en dwarsfluiten) en verschillende slagwerkinstrumenten en het lesmateriaal. Leden van St. Caecilia zullen in kleine groepjes  de  leerlingen wegwijs maken op de verschillende instrumenten. Het doel is dat er na de 8 lesweken gezamenlijk muziek gemaakt wordt en een eenvoudige melodie  kan worden gespeeld. Een interessante uitdaging voor leerlingen en docenten om deze doelstelling te realiseren.

Eind april zullen wij een update geven over de vorderingen van het project  met daarbij ook de ervaringen van de deelnemers.

Alle leerlingen kozen een instrument met Meer Muziek in de Klas!