Jo van Deelen overleden

Afgelopen week ontvingen we het trieste bericht dat ons steunend lid Jo van Deelen is overleden.

Jo is ruim 72 jaar lid van onze vereniging geweest. Jarenlang speelde hij klarinet bij het orkest en maakte samen met zijn broer Arnold ook deel uit van blaaskapel de Notenplukkers.

Ook na zijn actieve periode als muzikant bleef hij als steunend lid nauw betrokken bij onze vereniging. We verliezen in Jo een muzikant in hart en nieren.

We wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden
Harmonie St. Caecilia
Doornenburg