Jarig Instrumentenfonds trakteert harmonie

Bron: www.dedoornenburger.nl

In deze woelige coronatijden zou je bijna vergeten dat er ook nog wel eens leuke zaken gebeuren.

Zo bereikte het durpse Instrumentenfonds – onderdeel van prachtharmonie St. Caecilia Doornenburg – dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en vierde haar 65e verjaardag. Het steunfonds werd in 1955 opgericht en was een particulier initiatief om de muziekvereniging in de lastige wederopbouwjaren financieel te steunen.

Hiervoor zamelden vrijwilligers namens het fonds decennialang geld in via de alom bekende ‘verjaardag actie’. Jarige Jobjes kregen kort voor hun verjaardag een bruun tuutje met een welgemeend ‘gefeliciflapstaart’ waarin ze dan een vrijwillige bijdrage konden doen. Een financiële bijdrage dan, géén verjaardag gebakje.

De actie werd altijd een warm hart toegedragen door de Doornenburgers en met de jaarlijkse opbrengst werd nieuw instrumentarium gefinancierd voor harmonie orkest en slagwerkgroep.

Onlangs werd in besloten kring het 65-jarig bestaan van de inzamelaars gevierd. Harmonie EINDBOAS Marcel Knuiman – volgens onbevestigde bronnen ooit geboren met een trommelstok in de ene en een microfoon in de andere hand – nam het woord en feliciteerde het fonds met dit jubileum. Hij sprak zijn waardering uit voor de belangeloze inzet van alle vrijwilligers.

Het fondsbestuur, bestaande uit voorzitterT Bud Joosten, penningsmeester Ben Kösters en bestuursleden Theo Witjes, Arnold Hendriks, Geert Joosten en Jacqueline Joosten werden verrast met een traktatie. In dit geval wél een verjaardag gebakje.

Bud Joosten kon vervolgens meedelen dat het fonds, ondanks de moeilijke inzamelperiode van afgelopen maanden, de harmonie dit jaar toch kon verblijden met een donatie van € 1.600 !

St. Caecilia Doornenburg en Instrumentenfonds danken daarom alle inwoners van Doornenburg voor dit prachtige gebakje bedrag en wensen iedereen alle goeds toe.