Nieuwjaarsbijeenkomst St.Caecilia op zaterdag 7 januari 19.00 uur!

Op zaterdag 7 januari  houdt St.Caecilia Doornenburg  haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst  in het plaatselijke Ontmoetingscentrum.  De vereniging huldigt  haar jubilarissen en zal voor de 7e keer de Kapelaan Walters Trofee uitreiken aan een lid die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Wie wordt in 2017 de opvolger van beschermheer Leonard van Nispen tot Pannerden?

Naast deze huldigingen blikt men terug op het 100 jarig bestaan dat  op grootse gevierd werd in 2016. Ook zal er een korte vooruitblik zijn naar het nieuwe jaar, want ook in 2017 zal St.Caecilia zich op grote evenementen weer  muzikaal gaan presenteren. Belangstellenden zijn  van harte uitgenodigd deze nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.  In tegenstelling tot vorige jaren vindt deze ditmaal op zaterdagavond plaats. Aanvang is 19.00 uur en het programma zal ongeveer een uurtje duren. De jeugdslagwerkers zullen het nieuwjaar muzikaal  openen en het harmonie orkest zal samen met u toosten op klanken van de welbekende Radetzky Mars!

kurk