In Memoriam: Stef Hendriks

StefHendriksAfgelopen zaterdag, 18 juni j.l., is toch nog onverwacht op 85 jarige leeftijd overleden ons erelid Stef Hendriks.

Met het overlijden van Stef verliest harmonie St. Caecilia Doornenburg een van haar boegbeelden. Sinds 1949 was Stef lid van de harmonie en hoewel Stef nooit een bestuursfunctie heeft vervuld heeft hij toch een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de harmonie tot haar huidige status.

Ruim 20 jaar lang heeft hij een leidende rol gespeeld bij het begeleiden en verzorgen van opleiding van leerlingen van koperinstrumenten. Een taak die hij zeer serieus nam. Veel van de huidige generatie koperblazers heeft onder de leiding van Stef succesvol deelgenomen aan de muziekexamens. Iedere leerling herinnert zich zijn karakteristieke stijl: sigaret in de ene hand en in de andere hand een potlood waarmee op de lessenaar tikkend de maat werd aangegeven.

In 1968 heeft Stef de Egerländerkapel “de Notenplukkers” opgericht. Ruim 40 jaar heeft hij organisatorisch en muzikaal leiding gegeven aan deze kapel. Een rol waar hij ziel en zaligheid aan gaf.

Daarnaast was hij altijd bereid tot het verlenen van hand- en spandiensten aan het bestuur o.a. bij concoursen en concerten en als actief lid van de muziekcommissie.

Zijn inspanningen en verdienste voor de harmonie bleven niet onopgemerkt wat resulteerde in een Koninklijke onderscheiding in 2008. Tijdens de ledenvergadering in september 2011 heeft het bestuur Stef voorgedragen voor het erelidmaatschap, een voorstel dat unaniem door de leden werd gesteund. Op kermiszondag van dat jaar werd Stef op het grasveld bij de kerk verrast met zijn benoeming tot erelid.

Nadat Stef in 2008 met ernstige gezondheidsklachten te maken kreeg moest hij een stapje terug doen en het actief beoefenen van muziek moest hij noodgedwongen op een laag pitje zetten. Desondanks bleef hij betrokken bij de ontwikkelingen van de harmonie. Zo bleef Stef steevast adviseur voor de muziekcommissie bij de keuze voor een nieuwe wals.

9 Juli, de datum waarop het Proms concert “A Century of Music” zal plaatsvinden, stond al in grote letters op de kalender, helaas zal hij dit niet meer mogen maken.

Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 25 juni zal de harmonie op gepast wijze afscheid nemen van Stef.

Wij wensen Riet, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind heel veel sterkte met dit verlies.

Stef….. bedankt voor alles, rust zacht.