Erelid Stef Hendriks overleden

Op zaterdag 18 juni ontvingen wij het trieste bericht dat op 85 jarige leeftijd is overleden ons erelid:

Stef Hendriks

De heer Stef Hendriks was 67 jaar lid van harmonie St. Caecilia Doornenburg. Met het overlijden van Stef verliest de harmonie een bevlogen lid dat zich op velerlei wijzen verdienstelijk heeft gemaakt . Zo heeft hij ruim 2 decennia lang de opleiding voor de kopersectie gecoördineerd. Daarnaast was hij oprichter en muzikaal leider van de Egerländerkapel “de Notenplukkers”, een taak die hij meer dan 40 jaar met hart en ziel heeft vervuld. Voor zijn inbreng heeft hij in 2008 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. In 2011 is Stef benoemd tot erelid van de harmonie.

Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren verhinderde dat hij actief muziek kon beoefenen bleef hij betrokken bij de ontwikkelingen binnen de harmonie.

Wij wensen zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Doornenburg