Huldiging jubilarissen en uitreiking Kapelaan Walterstrofee tijdens jubileumreceptie

Zondagmiddag 10 januari vond in de St. Martinuskerk, een zeer druk bezochte jubileumreceptie van harmonie St. Caecilia Doornenburg plaats. In verband met de viering van het 100-jarig bestaan was de speciale editie van de nieuwjaarsreceptie omgedoopt tot een groots opgezette jubileumreceptie. De huldiging van jubilarissen en de uitreiking van de Kapelaan Walterstrofee namen zoals te doen gebruikelijk een prominente plaats in in het programma van de receptie.

Er werden 4 jubilarissen gehuldigd voor hun respectievelijk 12,5 en 60 jarig lidmaatschap. Rita Peters (saxofonist), Jozien van Alst (trompettist) en Tim Goris (slagwerker- paukenist), allen 12,5 jaar deel uitmakend van het orkest, werden door voorzitter Rob van de Sant toegesproken. Hierbij werd ingegaan op de ieders specifieke inbreng in het orkest en sprak hij ook waardering uit voor de overige taken die zij vervullen voor de vereniging. Beschermheer Leonard van Nispen nam het opspelden van de KNMO speldjes en het overhandigen van de bloemen voor zijn rekening.

De huldiging van Theo Peters voor zijn 60 jarig lidmaatschap kreeg een bijzonder en enigszins emotioneel karakter. In plaats van woorden van de voorzitter werd hij verrast met een indrukwekkende muzikale serenade door zijn beide zoons, schoondochters en kleinkinderen. Theo Peters heeft in 2012 de kapelaan Walters trofee in ontvangst mocht nemen vooral vanwege zijn inspanningen als opleider van een groot aantal jeugdige muzikanten. Deze serenade was illustratief voor het feit dat Theo de liefde voor muziek heeft doorgegeven aan volgende generaties.

jubilarissen2016

Aansluitend aan de huldiging van de jubilarissen werd de Kapelaan Walters Trofee uitgereikt, vernoemd naar de oprichter van de harmonie. Een prijs die sinds 2011 wordt toegekend aan een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de harmonie. De uit 3 personen bestaande keuze commissie had voor dit jubileumjaar een verrassing in petto. Deze keer was het namelijk geen musicerend lid die de prijs in ontvangst mocht nemen maar werd de prijs toegekend aan de verbouwereerde Leonard van Nispen tot Pannerden, sinds 2006 beschermheer van de harmonie. De argumentatie voor de toekenning was dat Leonard als beschermheer de familieband met de oprichter heeft voortgezet. Doorslaggevend was echter de betrokken wijze waarop hij in de voetsporen van zijn moeder is getreden en invulling geeft aan zijn positie als beschermheer en de harmonie inmiddels ook tot zijn harmonie heeft gemaakt. Leonard meldde met trots dat hij het beeldje dat hij door de voorzitter kreeg aangeboden een speciale plaats in zijn huis zal geven.

Na afloop van de jubilieumreceptie werden jubilarissen en de winnaar van de Kapelaan Walters Trofee uitgebreid gefeliciteerd door de vele aanwezigen.

KapelaanWalterstrofeeVoorBeschermheer