Reünie en expositie 100 jaar harmonie

Op zondag 3 januari vindt de opening plaats van het jubileumjaar van onze vereniging. Om 10:00 uur begint deze dag met een dienst in de St. Martinuskerk. De harmonie zal deze dienst muzikaal begeleiden en heeft hiervoor een modern, prachtig repertoire voor uitgekozen.

Aansluitend aan de mis zal beschermheer Leonard van Nispen – zoon van de oud burgemeester van de gemeente Bemmel – een expositie openen die in het teken staat van 100 jaar harmonie. Foto’s, video’s en vele memorabilia zullen tijdens deze expositie te bekijken zijn. De expositie vindt plaats in het achterste gedeelte van de kerk en zal gedurende de gehele maand januari in het weekend te bezoeken zijn.

De expositie zal tijdens de openingsdag van het jubileumjaar ook bron zijn van vele herinneringen die zullen worden opgehaald door (oud-)leden die dan aanwezig zullen zijn. Tijdens deze dag wordt namelijk ook een reünie gehouden waarvoor alle leden en oud-leden van de vereniging van harte zijn uitgenodigd. Veel oud-leden hebben zich inmiddels hiervoor opgegeven. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan is die mogelijkheid nog steeds door een e-mail te sturen naar secretaris@harmoniedoornenburg.nl.

2006-Twirlsters