Donatie van Hart4Doornenburg

logo-hart4doornenburgZaterdagavond 28 november vond in een informele sfeer in het Schuttersgebouw de oprichting plaats van vereniging Hart4Doornenburg. Deze vereniging probeert door middel van werven van leden geld te genereren waarmee Doornenburgse verenigingen en groeperingen worden ondersteund bij bijzondere uitgaves of investeringen.

Aanleiding voor de initiatiefnemers was een fonds te ontwikkelen om de harmonie te ondersteunen bij de aanschaf van nieuwe uniformen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de harmonie in 2016. Met de oprichting van de vereniging Hart4Doornenburg krijgt het idee echter een meer permanent en gemeenschapsbreed karakter. Alle verenigingen in Doornenburg kunnen, mits goed onderbouwd, een beroep doen op een financiële bijdrage van deze vereniging.

“Inmiddels hebben zich al ruim 50 leden aangemeld bij de nieuwe vereniging en de aanmeldingen komen nog steeds binnen.”, aldus Erik Feijen mede initiatiefnemer van Hart4Doornenburg. Aangezien harmonie St. Caecilia Doornenburg genomineerd was voor de inleg van de leden in 2015 was zij uitgenodigd op te treden als gastheer tijdens de oprichtingsavond. De harmonie gaf hier o.a. invulling aan door de aanwezigen te ontvangen met een kopje koffie, hapjes uit te serveren en via een aantal muzikale optredens.

Dat de Doornenburgers de harmonie een warm hart toedragen werd ook op deze avond opnieuw bevestigd. De leden besloten tijdens de oprichtingsavond met overgrote meerderheid dat de inleg van de leden in 2015 volledig zal worden besteed aan aanschaf van uniformen voor de harmonie. Het exacte bedrag dat de harmonie zal ontvangen is nog niet bekend omdat de inschrijving van de leden nog loopt. Gezien het huidige ledenaantal zal de bijdrage substantieel zijn. Hiermee komt de financiële doelstelling met betrekking tot het werven van fondsen voor aanschaf van de uniformen binnen handbereik.

Harmonie St. Caecilia Doornenburg wil bestuur en leden van Hart4Doornenburg heel hartelijk bedanken voor het genomen initiatief en de donatie. Wij, harmonie St. Caecilia, hopen dat het ledental van deze nieuwe vereniging Hart4Doornenburg verder zal groeien en ook andere verenigingen uit ons kasteeldorp in de komende jaren een beroep kunnen doen op de fondsen van Hart4Doornenburg.