Eerste prijs concours Enschede

Na maanden van voorbereiding trok het harmonieorkest op zaterdag 15 november eindelijk naar Enschede om daar deel te nemen aan het concertconcours georganiseerd door muziekvereniging Excelsior uit Losser. De harmonie kwam uit in de vierde divisie en trad op aan het eind van de ochtend. Na een kort moment van inspelen toonde het orkest zijn muzikale kunsten aan de vakjury.

Als inspeelwerk werd de concertmars Arsenal gespeeld, om te wennen aan de akoestiek van de concertzaal. Het verplichte werk was Forgotton World van Kevin Houben. Hiervoor behaalde de harmonie 81,33 punten. Als keuzewerk werd Rhapsodia van Robert Finn gebracht, waarvoor 80,67 punten werden behaald. Hiermee kwam het gemiddelde op exact 81 punten, een eerste prijs! Dit resultaat vormt een mooie beloning voor de maanden van muzikale inzet van de orkestleden en dirigent Emile Stoffels.

Na afloop van de prijsuitreiking ontving de vereniging het juryrapport. Dit bevatte naast een aantal aandachtspunten ook lovende opmerkingen over de geleverde prestatie. Met de opgedane ervaring en het jurycommentaar streeft het orkest ernaar om tijdens de repetities het muzikale niveau verder omhoog te tillen, om nog beter voor de dag te komen bij toekomstige optredens.

Groepsfoto bij terugkomst in Doornenburg
Groepsfoto bij terugkomst in Doornenburg