Vrolijk, afwisselend en vermakelijk voorjaarsconcert!

Het werd zaterdag 31 maart j.l. een ontspannen en muzikaal voorjaarsavondje tijdens het concert van harmonie St. Caecilia te Doornenburg. Dankzij de gastvrije medewerking van Schutterij GVA en de technische dienstverlening van Eastvillage licht & geluid, was het Schuttersgebouw omgebouwd tot een concertzaal waarbij muziek en dans ditmaal goed te horen en aanschouwen waren.

Verassend opende de slagwerkgroep het concert door als een Amerikaans peleton gedisciplineerd de zaal te bestormen. Het zorgde meteen voor een ontspannend sfeertje in de doorgaans zo behoudende uitvoeringenvan amateurmuziekverenigingen. Technisch versnuft werd door de slagwerkers getoond tijdens de dansvormen in de sfeervolle uitvoering van Spanish Suite, waarmee de groep voor een publieksvriendelijke muziekvorm koos. In het slagwerkgedeelte trad ook de jeugdslagwerkgroep op. Met arrangementen van Phil Collins en Toto toonden jonge spelers aan goed op weg te zijn en werden zij getrakteerd op een uitbundig applause van de zaal toen het succes tijdens het muziekfestival te Schoonhoven nog eens werd toegelicht.

Het programma werd na een korte pauze gevolgd door twee twirlgroepen, die aantoonden een vernieuwende weg te zijn ingeslagen. De nieuwe dansen werden choreografisch zeer solide uitgevoerd en zag er in combinatie met het enthousiasme al veelbelovend uit.Doordat St.Caecilia de huldiging van haar jubilarissen heeft verschoven naar de traditionele nieuwjaarsreceptie, bleef het programma verschoond van plichtmatige toespraken en had ook het harmonieorkest alle ruimte voor een gevarieërde presentatie. Het orkest dat zich voorbereidt op een marsconcours in het najaar, toonde aan de vraag naar lichte orkestarrangementen goed te begrijpen zonder daarbij het concertante deel voor niveaubehoud uit het oog te verliezen. Dit aangevuld met een medley van Michael Jackson bracht het twee uur durend concert naar een vermakelijke muzikale voorjaarsuitvoering.

Voorzitter Rob van der Sant kon in het slotwoord tevreden terugkijken en nam hierbij dankbaar van de gelegenheid gebruik de Doornenburgse bevolking te bedanken voor de support en financiële ondersteuning. Het gratis toegankelijke concert werd de bevolking uit het kasteeldorp dan ook als dank hiervoor aangeboden.