Donateursactie 2024

Binnenkort komen leden van onze vereniging weer langs bij de inwoners van Doornenburg voor de donateursactie. De opbrengst van deze jaarlijks terugkomende actie wordt gebruikt voor het financieren van de muziekopleiding.

Door nieuwe aanwas aan leerlingen hebben we afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de opleiding. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe jeugdleden, maar zijn er ook een aantal nieuwe leden gestart, die op latere leeftijd nog de uitdaging aandurven een blaasinstrument te gaan bespelen. Een ontwikkeling die ons erg goed doet en ook graag wordt aangemoedigd.

Vanwege deze groei zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, professionele opleider voor de blaasinstrumenten. En sinds begin dit jaar wordt deze functie ingevuld door koperblaasopleider Hugo van de Wedden.

Bij een vrijwillige bijdrage vanaf EUR 5,- mag u zich donateur van onze vereniging noemen. De donatie kunt u contact voldoen als onze leden bij u aan de deur komen. Of de donatie kan per bank worden overgemaakt. De leden hebben hiervoor een QR code bij zich.

Wij willen alle iedereen bij voorbaat van harte bedanken voor uw steun.