Project Meer Muziek in de klas op basisschool de Doornick in Doornenburg succesvol afgerond met muzikale presentatie

Het project Meer Muziek in de klas dat 1 april j.l op Basisschool de Doornick van start is gegaan, is op vrijdag  10 juni afgerond met een indrukwekkende muzikale presentatie. Op 8 vrijdagen in april en mei  zijn 44 leerlingen van groep 6 en 7 de basisbeginselen van het bespelen van een instrument bijgebracht. De blaas- en slagwerkinstrumenten hiervoor waren beschikbaar gesteld door de Open Academie. De verschillende  instrumentgroepen (trompetten, klarinetten, baritons, saxofoons etc) werden begeleid door leden van de harmonie. De eerste uitdaging voor de leerlingen was om geluid uit het instrument te krijgen. Hierna werden  ze geïnstrueerd om de juiste knopjes ( ventielen en kleppen ) in te drukken om de juiste tonen te produceren in combinatie met het lezen van de verschillende toonhoogtes en lengte van de noten. Uiteindelijk is gewerkt aan het instuderen van een liedje, eerst in groepjes daarna gezamenlijk.

Al met al een intensief programma en het is bewonderenswaardig hoe snel en enthousiast de leerlingen dit alles opgepakt hebben en het in 8 lessen gelukt is om een liedje in te studeren.

De afronding van het project bestond uit het gezamenlijk spelen van het liedje voor ouders, opa’s en oma’s  en  andere belangstellenden, vocaal begeleid door leerlingen uit groep 5 en 8.

Aan het eind van deze bijeenkomst bedankte voorzitter Bert Selman de leerlingen voor hun inzet en sprak de hoop uit dat een aantal van deze muzikale talenten de weg naar de harmonie zullen vinden.

Het succes van ”Meer Muziek in de klas” is voor Basisschool de Doornick en harmonie St. Caecilia aanleiding om te trachten dit project de komende jaren een vervolg te geven.