Wie wint Kapelaan Walters Trofee 2022 ?

Nieuwjaarsbijeenkomst St.Caecilia live te volgen!

Traditioneel organiseert Harmonie St.Caecilia uit Doornenburg aan het begin van het nieuwe jaar haar nieuwjaarsbijeenkomst. Door de corona maatregelen kan deze  ‘toost’ op een nieuw muzikaal jaar ook ditmaal niet worden gehouden. Toch zal de vereniging haar jubilarissen huldigen en wordt ook de Kapelaan Walters Trofee 2022 uitgereikt.

Deze prijs wordt jaarlijks overhandigd aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor St.Caecilia. Ook in de corona tijd gaat achter de schermen veel vrijwilligerswerk bij de vereniging gewoon door en de beoordelingscommissie heeft ook ditmaal aantal van haar leden genomineerd.  

De grote vraag is:  Wie krijgt dit jaar de 12e Kapelaan Walters Trofee ?

Iedereen kan deze jaarlijkse uitreiking en huldiging van de jubilarissen van de Doornenburgse muziekvereniging live volgen op zaterdag 8 januari om 19.00 uur via onderstaande link (inloggen is mogelijk vanaf 18.45 uur).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBjM2VlYjUtYjUxYy00ZDBlLThiODctMzE2ZWYxNzdkZDc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f99c78dc-3d42-4866-9626-fa7c971c4988%22%2c%22Oid%22%3a%22bcbfb3bd-a65c-432b-9f4e-d1308f62138a%22%7d

KAPELAAN WALTERS TROFEE 2022