Harmonie start weer met verjaardagactie

Deelnemers aan de verjaardagactie krijgen namens het Instrumentenfonds een felicitatie met daarbij een zakje die kan worden gevuld met een vrijwillige bijdrage. Deze zakjes wordt dan op of vlak na de verjaardag opgehaald door een van de leden van de harmonie.

Door het coronavirus hebben de leden van Harmonie St. Caecilia Doornenburg vanaf medio maart bij de jarigen de verjaardagzakjes niet opgehaald. Het was wenselijk om zo veel als mogelijk thuis te blijven en menselijk contact te vermijden om het virus onder controle te krijgen en verdere verspreiding te voorkomen.

Vanaf 1 juni worden de genomen maatregelen versoepeld en komen de leden weer wekelijks bij de jarige lang om de jarige te feliciteren en de zakjes in ontvangst te nemen.

Bij de deelnemers, die jarig zijn geweest in de periode van 15 maart tot 31 mei, komen de leden van de harmonie in de week van 8 t/m 15 juni langs om de zakjes op te halen.

Bij het ophalen houden we zeker de 1,5 m afstand in acht. Het verzoek is dan om het zakje zo te overhandigen dat menselijk contact voorkomen wordt, door bijv. het zakje ergens neer of op te leggen of op de deur te plakken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het Instrumentenfonds en Harmonie St. Caecilia