Instrumentenfonds schenkt lessenaars met verlichting

DOORNENBURG – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Harmonie St. Caecilia op 6 januari j.l. heeft het Instrumentenfonds de harmonie een donatie gedaan van EUR 3000,- voor de aanschaf van nieuwe lessenaars inclusief verlichting. Tijdens de uiterst succesvolle uitvoeringen van The Passion in het weekend van 23 en 24 maart zijn deze geschonken lessenaars met succes voor het eerst gebruikt.

Het Instrumentenfonds is een aan de harmonie gelieerd fonds dat ruim 60 jaar geleden is opgericht. Door middel van de verjaardagsactie probeert het fonds geld binnen te halen dat vervolgens ter beschikking wordt gesteld aan de harmonie voor gerichte aanschaf van instrumenten en uniformen. Via de verjaardagsactie krijgen inwoners van Doornenburg – die ouder zijn dan 18 jaar – in de week voor hun verjaardag een zakje in de brievenbus. Deze wordt door de jarige gevuld en op of vlak naar zijn verjaardag door leden van de harmonie opgehaald vergezeld van een welgemeende felicitatie.

De harmonie is zeer dankbaar voor de mensen achter de schermen die de werkzaamheden voor het Instrumentenfonds uitvoeren. Het gaat hierbij om Bud Joosten, Ben Kösters, Wiely van Gellecum, Theo Witjes en Arnold Hendriks. Dit zijn mensen die zelf niet actief beoefenaar zijn van een instrument, maar de harmonie wel een zeer warm hart toedragen. Zij zorgen voor het zorgvuldig bijhouden van de (financiële) administratie en het wekelijks rondbrengen van de zakjes. Hun vrijwillige inzet hiervoor is ongekend.

Daarnaast is de harmonie vanzelfsprekend ook de Doornenburgse bevolking dankbaar voor de gulle giften die in de zakjes van de verjaardagsactie worden gedaan. Dit zorgt ervoor dat de harmonie kan worden voorzien van instrumentarium waarmee de vereniging weer muzikale ondersteuning kan bieden aan alle activiteiten binnen het dorp en mooie evenementen kan organiseren zoals onlangs The Passion, het Maestro concert en aan het einde van het jaar weer de derde editie van Tempel of Boem.