Jubileumreceptie met presentatie uniformen

Op 10 januari a.s. geeft harmonie St. Caecilia Doornenburg een jubileumreceptie ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. De jubileumreceptie begint om 14.00 uur en vindt plaats in de St. Martinus kerk te Doornenburg.

Tijdens de receptie zullen diverse sprekers, waaronder burgemeester Schuurmans, stilstaan bij de 100e verjaardag van de harmonie. Daarnaast worden een aantal jubilarissen gehuldigd en wordt de felbegeerde Kapelaan Walters trofee, vernoemd naar de oprichter van de harmonie, uitgereikt aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de harmonie.

Een historisch moment tijdens de receptie is de presentatie van het nieuwe verenigingsuniform, het derde uniform sinds de oprichting van de vereniging in 1916. Al in 2007 is de harmonie gestart met de voorbereidingen om aanschaf van nieuwe uniformen in het jubileumjaar 2016 te realiseren. De afgelopen twee jaar is er samen met modeontwerper Sjaak Hullekes intensief gewerkt aan de vormgeving van een uniek uniform. Voorafgaand aan de presentatie van het nieuwe uniform wordt stilgestaan bij iedereen die heeft bijgedragen aan het financieel mogelijk maken van deze aanschaf.

Tijdens en na afloop van de receptie is er gelegenheid om de expositie “100 jaar harmonie” te bezoeken. Deze expositie vertelt het verhaal van 100 jaar harmonie St. Caecilia Doornenburg, weergegeven door foto’s, video’s en geluid.