Schutterij Gijsbrecht van Aemstel schenkt tambour-maître uniform.

Harmonie St Caecilia Doornenburg is blij verrast met de toezegging van schutterij Gijsbrecht van Aemstel dat zij de kosten voor aanschaf van het tambour-maître uniform voor haar rekening neemt. Dit uniform maakt deel uit van de nieuwe uniformen die harmonie heeft aangeschaft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 2016. De presentatie van deze nieuwe uniformen zal plaatsvinden tijdens de jubileumreceptie welke plaatsvindt op 10 januari as vanaf 14.00 in de St. Martinuskerk in Doornenburg.

Deze gift onderstreept de uitstekende relatie die harmonie en schutterij al jarenlang onderhouden binnen Doornenburg. Bij een groot aantal evenementen binnen en buiten de dorpsgrenzen trekken deze toonaangevende en beeldbepalende verenigingen gezamenlijk op. De 4 dagen kermis in het 3e weekend van september vormt hierbij jaarlijks een van de hoogtepunten.

Tevens is er sprake van kruisbestuiving tussen beide verenigingen. Zo maakt een van de leden van de harmonie (tambour-maître !!) deel uit van het bestuur van de schutterij. Daarentegen zal de kapitein van de schutterij optreden als ceremoniemeester tijdens de jubileumreceptie op 10 januari a.s. Dit illustreert de nauwe banden tussen beide verenigingen.

De harmonie is Schutterij Gijsbrecht van Aemstel zeer erkentelijk voor deze gulle gift, een nieuw uniform dat met trots gedragen zal worden door Ben Balk, onze tambour-maître.