Reünie

De opening van ons jubileumjaar vindt plaats op zondag 3 januari. Om 10:00 uur wordt deze dag gestart met een viering in de plaatselijke kerk waarin het wordt stilgestaan bij het jubileum van de vereniging en tevens alle overleden leden van de harmonie worden herdacht. Aansluitend aan deze viering wordt er een expositie geopend in het achterste gedeelte van de kerk en vindt er een reünie plaats waarvoor alle (oud-)leden van de harmonie – orkestleden, slagwerkers en majoretten – van harte zijn uitgenodigd.

harmonie

Veel oud-leden zijn inmiddels voor deze reünie benaderd via een persoonlijke uitnodiging. Tijdens de voorbereiding van deze reünie is echter geconstateerd dat niet alle oud-leden meer direct te bereiken zijn, bijv. door het ontbreken van correcte adresgegevens.

Graag wil de harmonie alle oud-leden ook via dit bericht van harte uitnodigen voor de reünie op 3 januari a.s. Alle oud-leden die zich van tevoren hebben aangemeld zullen tijdens de reünie worden voorzien van een broodje en koffie/thee. Aanmelden kan via een e-mail naar secretaris@harmoniedoornenburg.nl.

harmonie2