Nieuw logo

In 2016 viert harmonie St. Caecilia uit Doornenburg haar 100-jarig bestaan. Met dit jubileum in het vooruitzicht heeft de vereniging gemeend deze mijlpaal ook te gebruiken om het bestaande logo van de vereniging op te frissen en een nieuwe moderne look te geven. Op basis van dit uitgangspunt is er contact gezocht met grafisch ontwerper Jan Haandrikman.

“Ik ben gaan werken met de uitgangspunten die vanuit de harmonie aan mij zijn voorgedragen. Rustig, abstract, eigentijds en universeel toepasbaar waren van belang voor een nieuw logo”, vertelt Haandrikman. “Op basis hiervan heb ik een viertal verschillende ontwerpen voorgelegd waaruit het bestuur de samenvoeging van de letters H en D heeft gekozen om die verder uit te werken tot het definitieve logo.”

Voorzitter Rob van de Sant is zeer content met het eindresultaat. “Jan heeft ons gedurende het proces veel alternatieven geboden en bij ieder alternatief een achtergrondverhaal hierover verteld. Tevens heeft hij de voor- en nadelen van ieder ontwerp en aanpassingen hierop aangegeven. Hij heeft ons ook de ruimte geboden zelf wijzigingen en opties in te brengen. Het eindresultaat is een prachtig nieuw verenigingslogo.”

Nieuwe logo:
logo_nieuw

Oude logo:
logo_oud