Harmonie bedankt Rabobankleden voor haar stem

De Rabobank Clubkas Campagne is een groot succes geworden de harmonie. Met 212 stemmen eindigde de harmonie op een 8e plaats. Dit is een opzienbarende prestatie voor onze vereniging in de wetenschap dat het deelnemersveld uit 220 verenigingen bestond. De harmonie kan EUR 873,44 bijschrijven op haar rekening en zal dit bedrag aanwenden voor aanschaf van nieuwe uniformen. De presentatie van nieuwe uniformen is namelijk een van de hoogtepunten tijdens het 100-jarig jubileum dat in 2016 uitgebreid gevierd zal worden. Harmonie St. Caecilia Doornenburg wil hierbij iedereen heel hartelijk danken die haar stem op de harmonie heeft uitgebracht. Daarnaast ook dank aan de Rabobank Oost Betuwe voor het initiëren van deze sympathieke actie.

rabobankclubkascampagne