Weer samenwerking slagwerkgroep en gemengd koor “De Burchtsanghers”

 

Sagamibay (Japan) waar in 1923 immense aardbeving plaatsvond

Het beloofd in Doornenburg weer iets bijzonders te gaan worden, want de slagwerkgroep van St.Caecilia heeft het gemengde koor van de Burchtsanghers weer benaderd om haar nieuwe concertprogramma vocaal te gaan ondersteunen. Nu de voorbereidingen bij de slagwerkgroep in volle gang zijn voor uitvoeren van de indrukwekkende slagwerkcompositie “The Big Earthquake” (vertolking van de immense aardbeving nabij het Japanse Sagamibay in 1923) wordt ook door het Doornenburgse koor o.l.v. Arjan van der Roest gewerkt aan dit grootse spektakel.

De samenwerking tussen beide groepen is niet vreemd, ook in de periode 2002-2006 had het koor een bijdrage aan de grote muzikale nationale (NK)  en internationale (WMC) successen van de slagwerkers die destijds onder leiding stonden van Henk Mennens. Zeker omdat algemeen muzikaal leider Casper Traa vanuit zijn `Mennens- stijl` garant staat voor spektakel is deze muzikale combinatie van slagwerk en zang  onlangs weer opgepakt en zullen beide groepen in de toekomst meerdere malen samen op het podium  te zien zijn. Het hoogtepunt zal dit jaar o.a. het Podiumconcours zijn dat op zaterdag  7 december in Etten-Leur plaatsvindt. Het spreekt voor zich dat de premíere van deze slagwerkuitvoering hiervoor eerst in Doornenburg zal worden uitgevoerd. Info volgt t.z.t.