Kapelaan Walters Trofee 2012 voor muzikant Theo Peters

St.Caecilia huldigt ere-lid en jubilarissen op drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst

Met  “de beste wensen voor 2012” werden leden en bezoekers zondag 8 januari j.l. verwelkomd door het bestuur van Harmonie St. Caecilia Doornenburg tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in het  plaatselijke Ontmoetingscentrum.  De muziekvereniging houdt deze jaarlijkse bijeenkomst om jubilarissen te huldigen en de tweede “Kapelaan Walters Trofee” uit te reiken aan een persoon die zich op bijzondere heeft ingezet voor  de vereniging.  Nieuwsgierig was uitgekeken naar de editie 2012, omdat er binnen St.Caecilia meerdere  personen zijn die aan de voorschriften voldoen voor wie deze eervolle toekenning geldt. Ditmaal viel de eer aan een zichtbaar verrast reagerende  Theo Peters, lid van het harmonieorkest. Uit handen van voorzitter Rob van de Sant kreeg hij de “Kapelaan Walter Trofee 2012” uitgereikt. Volgens de toekenningscommissie heeft de winnaar zich al vele jaren ingezet door vakkundig opleiden van jonge muzikanten in de houtblaassectie. Daarnaast is hij stimulator en muzikaal leider van het jeugdorkest en geldt hij invalkracht als voor de dirigent van het orkest.                                       

In het officiële deel van deze bijeenkomst werden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet.  Trombonist Harrie Schuiling, die jaren de functie van voorzitter vervulde kreeg de oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap. Ook slagwerker Bert Selman werd voor 40 jarig lidmaatschap gehuldigd. Behalve zijn grote muzikale inbreng in de successen van de slagwerkgroep werd hij vooral bedankt voor de ontwikkeling en organisatie van de Promsconcerten vanaf 1996. De bijbehorende insignes werden overhandigd door Bud Joosten, voorzitter van het Instrumentenfonds. Namens de inwoners van Doornenburg had hij een fraaie verrassing. Uit de opbrengst van de verjaardagsactie van het Instrumentenfonds kon hij het orkest een nieuwe trombone  en de slagwerkgroep nieuwe concertbekkens  aanbieden. Onder de aanwezigen was ook ere-lid Stef Hendriks die jarenlang veel heeft betekent voor de kopersectie van het orkest. Hij kreeg uit handen van de voorzitter een herinnering overhandigd. 

De feestelijke bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door beide slagwerkgroepen, harmonieorkesten en twirlsters,  waarbij nog werd teruggeblikt naar het Promsconcert 2011. Hiervoor liet de vereniging één van de hoogtepunten  de revue nog even passeren door samen met de vocalisten Vivian Selman en Mike Pruijn het nummer  “Zonder jou ” uit te voeren.  De drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst werd afgesloten met een toost op een muzikaal 2012. Hierbij werd aan alle bezoekers  door St.Caecilia op een sfeervolle manier oliebollen en glühwein aangeboden.

                    Op foto v.l.n.r. Bert Selman (slagwerker, 40 jaar lid), Harrie Schuiling (trombonist, 25 jaar lid), Stef Hendriks (trombonist en ere-lid) en Theo Peters (winnaar Kapelaan Walters Trofee 2012)