Jo Leenders overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Jo Leenders

Jo is van grote betekenis geweest voor het verenigingsleven binnen de Doornenburgse gemeenschap. Ook harmonie St. Caecilia Doornenburg nam een bijzondere plaats in in zijn leven. Als niet-spelend lid is hij ruim 10 jaar voorzitter geweest en was hij gedurende vele jaren steun en toeverlaat. Daarnaast is hij meer dan 30 jaar voorzitter geweest van het Instrumentenfonds, een fonds dat door middel van de verjaardagsactie zorg draagt voor financiële ondersteuning van de harmonie.

Energiek, betrokken, creatief, visie, een onuitputtelijke werklust en een flinke dosis humor zijn woorden die Jo als verenigingsmens typeren.

Voor al hetgeen hij voor de harmonie heeft gedaan zijn wij Jo veel dank verschuldigd.

Harmonie St. Caecilia zal op passende wijze afscheid nemen tijdens de afscheidsdienst.

Wij wensen Patrick, Elga en hun dochters Marlou en Jytte, familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.