Wim van de Sant overleden

Gisteravond is Wim van de Sant na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn kinderen rustig ingeslapen. Wim was oud-hoornist, stond aan het hoofd van een muziekfamilie en was erelid van onze vereniging.

Wim is 79 jaar lid van onze vereniging geweest en vanzelfsprekend zullen wij Wim muzikaal begeleiding tijdens zijn uitvaart a.s. donderdag om 14:30 uur in de kerk te Doornenburg.

Met het overlijden van Wim van de Sant verliest de vereniging een lieve, warme man en gepassioneerd muzikant.